Thứ 610192018

LAST_UPDATE08:02:22 AM

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

 

 

Thầy Phan Quốc Toàn 

Phụ trách lớp DS06C, YS06C, KT06C, MK06C, TW06C, ĐD06C, HS06C, TM06C

 

Cô Cao Thị Dung 

Phụ trách lớp: KT06B, MK06B, KTO5D, MK05D
Cô Lê Thị Kim Loan

Phụ Trách lớp: DS06A2, DS06A3, DS05C
Cô Nguyễn Thị Kim Ngân 
Phụ trách lớp: KT06A, MK06A, KT05C, MK05C

 

Cô Phan Thị Hóa

 

Phụ trách lớp: ĐD0505B, YS05A1-2-3-6, ĐD06B1

 

Thầy Nguyễn Phương Tùng

 

Phụ trách lớp ĐD05A, HS05A, ĐD06A, HS06A, ĐD05C

 

Cô Tống Thị Thu Thảo

Phụ trách lớp: DS05A1-2-3, DS06A1
Cô Ngô Thị Yến

 

Phụ Trách lớp: DS05E1-2, DS05G1-2, DS05B1 -->5, DS06B1, DS05D
Thầy Huỳnh Hoàng Thúc
  Phụ trách lớp: DS06E1-3, DS06G1-3

 

Cô Lê Thị Tâm

 

Phụ trách lớp: KT06D, MK06D, TM06D, TW06D, ĐD06D, DS06D, YS06D, DS05A4-5-6

 

Thầy Lê Bá Phước

 

Phụ trách lớp: YS05A4-5, YS05B1 -->4, YS06A3

 

Thầy Nguyễn Hòa Hiệp

Phụ trách lớp: YS06A3
Cô Phan Thị Thu Thủy

 

Phụ Trách lớp: YS06A1, YS05C, YS06B, YS05D
Cô Nguyễn Thị Thỏa 
  Phụ trách lớp: YS05B2

 

Cô Trần Thị Thúy Hằng

 

Phụ trách lớp: KT05B, MK05B

 

Thầy Trần Thanh Phước 

 

Phụ trách lớp: TM05B1-->3

 

Thầy Đặng Văn Hội

 

Phụ trách lớp: YS05E1-2, YS05G1-2, YS06E1-->3, YS06G1-->3
Thầy Đặng Đức Trung

 

Phụ Trách lớp: TM06A, TM05D, TW06A, TW05D, TM06B, TM05D
Thầy Lưu Chí Danh
  Phụ trách lớp: KT05A, MK05A