Fri10192018

LAST_UPDATE08:02:22 AM

You are here: Home Ngành Kế toán doanh nghiệp

Ngành Kế toán doanh nghiệp

 

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

 

I. Giới thiệu ngành đào tạo:

1. Ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.
2. Thời gian đào tạo: 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương (theo quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp của Bộ GD&ĐT).
5. Giới thiệu chương trình:
Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở quyết định số 44/2002/QĐ-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2002 của Bộ Tài Chính nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có trình độ trung cấp kế toán có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.


II. Mục tiêu đào tạo:

Học sinh sau khi tốt nghiệp chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp có khả năng:
1. Về kiến thức:
- Trình bày được các quy định về luật kinh tế, tài chính tiền tệ - tín dụng, các kiến thức về pháp luật dành cho doanh nghiệp.
- Trình bày được các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, các quy định về soạn thảo văn bản.
- Trình bày được các nguyên lý về kế toán, hạch toán, tài chính, tiền tệ.
- Mô tả được các quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, các báo cáo sổ sách, kế toán, chứng từ, trình tự thực phân tích hoạt động tài chính.

2. Về kỹ năng:
- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp ở vị trí công tác kế toán viên.
- Trình bày được các văn bản theo quy định pháp quy trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Thực hiện được các báo cáo sổ sách kế toán, chứng từ, báo cáo phân tích hoạt động tài chính.
- Khai thác được các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công tác kế toán.

3. Về thái độ: (Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân).
- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.
- Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.
- Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

4. Trình độ ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm:
- Ngoại ngữ: Có Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ A chuẩn quốc gia trở lên.
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có Chứng chỉ Tin học tương đương trình độ A chuẩn quốc gia trở lên.
- Kỹ năng mềm: Có Chứng chỉ/Chứng nhận một trong các kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xin việc làm, kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, …

5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:
Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực để làm việc tại các Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp, Xí nghiệp với nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp ở vị trí kế toán viên.

6. Cơ hội học tập nâng cao kiến thức:
- Có khả năng tự bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, tiếp thu công nghệ mới.
- Có đủ điều kiện để dự thi liên thông lên bậc Cao đẳng, Đại học và cao hơn nữa theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.