Fri10192018

LAST_UPDATE08:02:22 AM

You are here: Home Ngành Marketing

Ngành Marketing

 

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: MARKETING

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành kèm theo quyết định số      /QĐ-BKSG ngày        tháng        năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn)

 

I. Giới thiệu ngành đào tạo:

1. Ngành đào tạo: MARKETING.
2. Thời gian đào tạo: 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy.
4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương (theo quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp của Bộ GD&ĐT).
5. Giới thiệu chương trình:

Chương trình đào tạo Marketing hệ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) cung cấp các kiến thức tổng quan về Marketing và các kỹ năng cần thiết để truyền thông thành công các thông điệp. Hiểu biết hành vi người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường, sử dụng các kỹ năng chiêu thị thích hợp và áp dụng các chiến lược Marketing nhằm giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và tiếp cận nhu cầu khách hàng.
Nội dung học kết hợp với tính sáng tạo và tương tác cao của chương trình thông qua các hoạt động thực tiễn giúp người học có được các kỹ năng hữu dụng trong công việc sau này. Học sinh sẽ có được các kinh nghiệm thực tiễn thông qua các đợt thực tập tại doanh nghiệp, các đề tài và các buổi hội thảo chuyên ngành.

II. Mục tiêu đào tạo:

Học sinh sau khi tốt nghiệp chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Marketing có khả năng:
1. Về kiến thức:
- Trình bày được các khái niệm, nguyên tắc, đặc điểm . . về lĩnh vực Marketing.
- Mô tả được kế hoạch triển khai các hoạt động Marketing xuyên suốt trong quá trình hoạt động của tổ chức.
- Hệ thống được các công việc liên quan đến Marketing đồng thời có thể tiếp cận
các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị chiến lược Marketing, quản trị bán hàng hoặc truyền thông Marketing.

2. Về kỹ năng:
- Thực hiện được các kỹ năng mềm như: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.
- Thực hiện được các công việc phù hợp chuyên ngành tại các Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp, Xí nghiệp với nghiệp vụ marketing.

3. Về thái độ: (Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân).
- Hành nghề theo luật pháp, có đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

4. Trình độ ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm:
- Ngoại ngữ: Có Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ A chuẩn quốc gia trở lên.
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có Chứng chỉ Tin học tương đương trình độ A chuẩn quốc gia trở lên.
- Kỹ năng mềm: Có Chứng chỉ/Chứng nhận một trong các kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xin việc làm, kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, …

5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:
Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực để làm việc tại các Cơ quan, Công ty, Ddoanh nghiệp, Xí nghiệp với nghiệp vụ marketing.

6. Cơ hội học tập nâng cao kiến thức:
- Có khả năng tự bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, tiếp thu công nghệ mới.
- Có đủ điều kiện để dự thi liên thông lên bậc Cao đẳng, Đại học và cao hơn nữa theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.