Thứ 610192018

LAST_UPDATE08:02:22 AM

Bạn đang ở trang: Home Kiểm Định Tự Đánh Giá Hoạt động tự đánh giá của trường TC Bách Khoa Sài Gòn

Hoạt động tự đánh giá của trường TC Bách Khoa Sài Gòn

         

           Kiểm định chất lượng giáo dục đang là vấn đề được quan tâm hiện nay nhằm hướng tới một nền giáo dục chất lượng toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập và toàn cầu hóa. Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định trình tự thực hiện:

          - Cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá;

          - Cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

          - Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành đánh giá ngoài;

          - Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lần.

            Như vậy tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quá trình kiểm định chất lượng, trên cơ sở thực tiễn hoạt động các trường sẽ tiến hành khâu tự đánh giá, xác định những điểm mạnh, điểm yếu, những cái đã đạt được và những cái cần khắc phục… Có thể nói việc một trường sau khi kiểm định có đạt được tiêu chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hay không phụ thuộc rất lớn vào quá trình tự đánh giá trước đó. Bởi nếu làm tốt khâu tự đánh giá nghĩa là cơ sở giáo dục xác định được điểm mạnh, điểm hạn chế để từ khắc phục, hoàn thiện đồng thời xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển chiến lược để đạt được chất lượng theo yêu cầu.

         Để nâng cao chất lượng giáo dục và cũng nhằm hướng đến việc kiểm định chất lượng giáo dục bằng đánh giá ngoài trong vòng hơn 6 năm hình thành và phát triển trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn luôn đặc biệt coi trong công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường. Năm 2011 trường TC Bách Khoa Sài Gòn đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, bên cạnh việc phát huy các tiêu chí đã đạt chuẩn nhà trường tiếp tục căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn để bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt hướng đến hoàn chỉnh tất cả hệ thống các tiêu chí trước khi tiến hành đang ký đánh giá ngoài.

          Có thể nói công tác tự đánh giá là công tác đòi hỏi rất nhiều thời gian, kinh phí, phải huy động nhiều nguồn lực tuy nhiên với sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và nhân viên trường TC Bách Khoa Sài Gòn công tác nay đang được triển khai một cách nghiêm túc.

          Trong thời gian sắp tới khi kiện toàn được toàn bộ công tác tự đánh giá, trường sẽ hướng đến đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín. Đây sẽ là hoạt động đánh dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định thương hiệu và chất lượng của trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn, thể hiện sự nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn, thỏa mãn sự hài lòng không chỉ của người học mà cả xã hội, đơn vị sử dụng lao động...